Oferta

Prowadzenie projektu zaczynamy od poznania oraz uwzględnienia wszystkich potrzeb i wysublimowanych wymagań Inwestora. Na podstawie tych informacji powstaje koncepcja, którą konfrontujemy z Inwestorem, by finalnie osiągnąć wspólną wizję obiektu. Co znajdziesz w naszej ofercie?

Projekty domów jednorodzinnych

Projektujemy domy jednorodzinne, które są funkcjonalne oraz dostosowane pod indywidualne potrzeby klientów

Zespół zabudowy jednorodzinnej

Planujemy i tworzymy projekty całych osiedli 

Domy wielorodzinne

Odpowiadające wymaganiom rodzin wielopokoleniowych bądź osobnych lokatorów

Obiekty usługowe i biurowe

Zapewniamy możliwość zaprojektowania przestrzeni idealnej do prowadzenia biznesu  i działalności godpodarczej

Rozbudowa i modernizacja

Przeprowadzamy projekty rozbudowy, modernizacji, a także aranżacji twojego wnętrza

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekty zabudowy wielorodzinnej czy też obiekty użyteczności publicznej różnią się skomplikowaniem i formą. Dlatego każdy projekt uzgadniamy indywidualnie, by cena była dostosowana do tych czynników. Opracowanie projektu przygotowywane jest zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120).  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. z późniejszymi zmianami).